پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سئوال نمایندگان مجلس از احمدی نژاد بالاخره مطرح خواهد شد؟

در ایران، مجلس از رسمی شدن طرح سئوال از محمود احمدی نژاد خبر داده. به این معنی که سرانجام، امضای یک چهارم نمایندگان مجلس، پای طرح سئوال از رئیس جمهوری نشسته است. طبق قانون ایران پس از خواندن متن سوال ها در صحن مجلس، رئیس جمهوری یک ماه وقت دارد تا حضوری به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد. اما چرا سئوال نمایندگان از رئیس قوه مجریه ایران تا این حد به درازا کشید ؟

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.