پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف میان ایران و سفارت بریتانیا بر سر مالکیت باغ قلهک

شهردار تهران می‌گوید دستور داده پرونده تخلفات سفارت بریتانیا در ایران به قوه قضاییه ارسال شود. محمدباقر قالیباف گفته این سفارتخانه سالهاست که باغ قلهک را در تهران تصرف کرده و کارکنانش بخشی از درختان آنجا را خشک یا قطع کرده اند. اختلاف بر سر مالکیت این باغ، در سال‌های اخیر به موضوعی تنش‌زا در روابط ایران و بریتانیا تبدیل شده است.

مجید خیام دار گزارش می دهد