پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرمانده نیروی انتظامی ایران:خدمت سربازی اتلاف وقت نیست

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران از کمرنگ شدن آنچه وی تقدس سربازی در کشور خوانده، انتقاد کرده است. آقای احمدی مقدم گفته دوران سربازی را نباید زمان علافی دانست چون بگفته وی سربازان وظیفه مقابله با تهدیدات دشمن را دارند. در ایران، عده زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهها که راهی خدمت شده اند این دوران را مترادف اتلاف وقت میدانند. بعضی از خانواده ها معتقدند گذراندن خدمت سربازی بدلیل استقلال فرزندان ضروری است. سعید توفیقی گزارش می دهد.