پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با جمشید برزگر : ابقای وزیر اقتصاد ایران

گفت و گو با جمشید برزگر تحلیل گر مسایل ایران در بی بی سی درباره ابقای وزیر اقتصاد ایران پس از استیضاح در مجلس.