پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ لفظی احمدی‌نژاد با مخالفانش

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در ارتباط با پرونده، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می گوید گروهی ده تا پانزده نفره با همکاری عده ای بیرون از بانکها تخلف کرده اند که باید محاکمه و مجازات شوند. آقای احمدی نژاد مخالفانش را متهم کرده که از این ماجرا استفاده می کنند تا بعضی معاونان و مشاوران رئیس جمهوری را متهم کنند.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد