پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با مشاور سابق پنتاگون درباره تهدیدهای نظامی علیه ایران

در روزهای اخیر خبرهایی به رسانه ها درز کرده که نشان می دهد اسرائیل، آمریکا و بریتانیا گزینه حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران را در دست بررسی دارند.

محمد منظرپور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در واشنگتن، با رابرت کاپلان، عضو سابق هیات سیاست گذاری وزارت دفاع آمریکا، گفت‌وگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که این گزارش ها تا چه حد مستند است؟