پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت دوباره آخرین بازمانده دُرنای سیبری به ایران

"امید" به ایران برگشته؛ خبری خوش برای فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت ایران. "امید" یک پرنده است. آخرین بازمانده دُرنای سیبری که هر سال پاییز به ایران مهاجرت می کند و با آغاز بهار به سیبری روسیه برمی گردد.

شهریار صیامی گزارش می دهد