پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زمینه‌سازی دفتر رهبر ایران برای ایجاد تغییر در ساختار نظام

یکی از اعضای هیات رییسه مجلس ایران خبر داده که گروهی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده از پارسال، روی تغییرات قانون اساسی کار می کنند. تازه ترین دور بحثها بر سر تغییر قانون اساسی بعد از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای درباره احتمال تغییر ساختار نظام ایران از ریاستی به پارلمانی مطرح شد. به چه دلیل رهبر ایران، به دنبال ایجاد تغییر در قانون اساسی است و تغییر سیستم اداره کشور از ریاستی به پارلمانی، به نفع کیست؟

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد