بیانیه گروهی از روشنفکران درباره وضعیت سیاسی و احتمال حمله نظامی به ایران

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نویسندگان بیانیه گویند صدای اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی خيزد

گروهی از روشنفکران، نویسندگان و چهره های سیاسی و دانشگاهی ایرانی در بیانیه ای "سرکوب ها" در ایران و "تجاوز نظامی خارجی" احتمالی به این کشور را محکوم کرده اند.

امضا کنندگان بیانیه با یادآوری خطرات حمله نظامی به ایران نوشته اند که "خواهان گذار به دموکراسی در ايران، و برپايی حاکميت برآمده از انتخابات عمومی و آزاد در راستای تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همه ایرانیان هستند" اما نسبت به "خطر تهاجم نظامی بیگانگان" هشدار داده اند.

نویسندگان این بیانیه گفته اند که "اميد می بريم تا در آينده ای نزديک نظامی در ايران قوام يابد که تمامی مردم ایران، زنان و مردان، از هر قوم، زبان و دین و باوری، بتوانند به شيوه برابر در اداره آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. نظامی که نیمی از جمعیت کشور- زنان- را با تبعیض های ناروا از حقوق اساسی و برابر محروم نسازد. ما راه رسيدن به اين خواسته را التزام اکيد به حق حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی ايران، و استيفای همه جانبه حقوق مردم می دانيم."

گروهی از روشنفکران و نویسندگان ایرانی در ادامه نوشته اند که "رفتار جمهوری اسلامی ايران در عمر سی و اند ساله اش خلاف اين بوده" و در توضیح آن گفته اند که "مجازات شتابزده سران رژيم پيشين بدون رعايت موازین قضايی، سرکوبی اقليت های قومی و مذهبی، نقض معاهدات بين المللی، شکنجه و کشتار زندانيان سياسی، تداوم عامدانه جنگی ويرانگر، حذف برنامه ريزی شده معارضان داخل و خارج از کشور، تا گسترش تروريسم دولتی" از مصادیق این رفتار بوده است.

نویسندگان بیانیه می گویند که "دستگاه ديکتاتوری ولايت فقيه اعمال ضدبشری و خلاف اخلاق را همواره در لفاف ايدئولوژيک فروپيچيده، و مشی مسئوليت گريزی را در سايه ی شعارهای مزورانه پيش برده است، اين حکومت چه بسيار ستمگری ها را به نام دين توجيه نموده، و چه فراوان معامله های غيرقانونی و زيانبار را با پرده پوشی انجام داده است."

این بیانیه در ادامه می گوید صدای اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی خيزد. "شايسته نيست گردهمايی يا تشريک مساعی مخالفان رژيم به کمک بيگانگان سازماندهی گردد، يا در چارچوب منافع و مقاصد دولت های خارجی پيش رانده شود. فعاليت ها نبايد پشت درهای بسته ی بريده از نظارت مردم و مشارکت مستقيم تمامی نیروهای اپوزیسیون که برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند پنهان بماند."

یرواند آبراهامیان، داریوش آشوری، رامین جهانبگلو، رضا علیجانی، احمد و محمود صدری، حمید دباشی، عبدالکریم لاهیجی، اکبر گنجی، محمدرضا نیکفر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

در میان امضا کنندگان این بیانیه نامی از مشاوران و سخنگویان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت ایران دیده نمی شود.

اکبر گنجی از نویسندگان این بیانیه به بخش فارسی بی بی سی گفت تا آنجایی که من اطلاع دارم آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی به طور قطع با حمله نظامی به ایران تحت هر عنوانی مخالفند و در ضمن همه آنها با این امر که نیروهای سیاسی از دول خارجی کمک مالی دریافت کننده هم به شدت مخالفند.

حق نشر عکس AFP

مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی به بخش فارسی بی بی سی گفت که هر نوع کمک خارجی که مخل استقلال کشور نباشد، مذموم نیست و چنانکه پیش از این آقای کروبی گفته بود توقع ما از کشورهای خارجی این است که صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی در گفت و گو با بی بی سی و در پاسخ به سئولات شهروندان ایرانی گفته بود که در زمان بالا گرفتن اعتراضات مردمی در ایران، آمریکا آماده کمک به آنها بود اما رهبران معترضان مخالف کمک آمریکا بودند.

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، پس از اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود: "جنبش سبز هیچ نیازی به مداخله‌ بیگانگان و خارجی‌ها ندارد . . . این خود مردم هستند که باید با اتکا به خود و بسیج نیروهایشان، این قدرت اقتدارگرا را به عقب برانند تا آنها را مجبور به قبول اراده و رای خود کنند."

در هفته های اخیر با بالاگرفتن فشارها به ایران و افزایش تنش لفظی میان ایران و اسرائیل گمانه زنی ها درباره احتمال هرگونه حمله نظامی به ایران و موضع مخالفان این کشور در کمک خواهی از کشورهای غربی بالا گرفته است.

گروهی از دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی موضوع دخالت بشر دوستانه را برای کمک به جنبش های دمکراسی خواهی لازم می دانند اما در برابر گروهی دیگر از سیاستمداران و دانشگاهیان مخالف هرگونه دخالت نظامی یا حمایت کشورهای خارجی از مخالفان دولت ایران هستند.