پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به ورود هواپیماهای قطری

بعضی از نشریات ایران از اعتراض شرکتهای هواپیمایی ایران به ورود هواپیمایی قطر به ناوگان هوایی داخلی این کشور خبر داده اند و آن را مشابه قرارداد ترکمن چای خوانده اند. یکی از موارد اعتراض آنها به بالا رفتن قیمت بلیط پروازهای داخلی است که با ورود آنها افزایش حدود ۲۵ درصد خواهد داشت.اقدام دولت در حالی جدی شده که انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران گفته در این مورد کسی از آنها نظر خواهی نکرده است. سعید توفیقی گزارش می دهد.