پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت روسیه با تحریم های بیشتر علیه ایران

در پی انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آمریکا، فرانسه و بریتانیا از لزوم تحریمهای بیشتر علیه ایران سخن گفته اند در حالیکه روسیه می گوید این تحریمها معنایی جز تلاش برای تغییر رژیم در ایران ندارد و از آن حمایت نمی کند. در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی که دیروز (۸ نوامبر، ۱۷ آبان) منتشر شد، اعلام شده است که احتمال دارد ایران در پی ساخت تسلیحات اتمی باشد.