پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بحث بر سر فعالیت شرکت هواپیمایی قطر در ایران

بحث سر ورود شرکت هواپیمایی قطر به پروازهای داخلی ایران همچنان ادامه دارد. امروز علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت، شرکت هواپیمایی قطر درخواست افزایش تعداد پروازهای دوحه به شهرهای مختلف را داده، و ایران هم شرط تعیین کرده که این شرکت بخشی از پروازهای داخلی را هم بر عهده بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نعیمه نامجو.