کلینتون: ایران در روزهای آینده به آژانس پاسخ دهد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواست در روزهای آینده به "سوالات جدی" طرح شده در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد.

مطالب مرتبط