پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت اینترنت پر سرعت در ایران

شمار مشترکان اینترنت پرسرعت یا اصطلاحاً ADSL در ایران به حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است. اما تقریباً به همین تعداد هم خط ADSL بدون مشتری مانده است. این طور که در گزارش بهرنگ تاج‌دین می‌بینیم، محدودیت‌هایی که دولت ایران درباره سقف سرعت اینترنت گذاشته، باعث شده که اینترنت پرسرعت ایران با بعضی معیارهای جهانی، اصولاً اینترنت پرسرعت محسوب نشود.