پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلینتون: ایران به گزارش آژانس پاسخ دهد

وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواست در روزهای آینده به سوال های جدی طرح شده در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی جواب دهد. همچنین، آژانس بخشی از مدارک اش را درباره برنامه اتمی ایران به اعضای شورای حکام نشان داده. مدارکی که به گفته آژانس خبر از برنامه هسته ای احتمالا نظامی ایران می دهد. مسعود آذر گزارش می دهد.