پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه وضع تحریم‌های جهانی علیه ایران

گزارش تازه آزانس بین المللی انرژی اتمی به گمانه زنی‌ها درباره حرکت بعدی علیه ایران دامن زده. در این گزارش برای اولین بار به آنچه ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران تلقی می شود، اشاره شده. برای همین اول صحبت از حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران بود و حالا حرف از تحریم‌های بیشتر. اما احتمال افزایش تحریم‌ها چقدر است و در چه حوزه هایی؟

امیر پایور گزارش می‌دهد.