پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمانو: وظیفه من هشدار دادن است

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته وظیفه خودش دانسته که به دنیا درباره خطرات برنامه هسته ای ایران هشدار دهد. یوکیا آمانو امروز در نشست شورای حکام آژانس، صحبت کرد. نشستی که پس از بررسی گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته ای ایران، تصمیم می گیرد این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد یا نه. یوکیا آمانو همچنین از ایران خواست به بازرسان بلندپایه آژانس اجازه دهد به ایران سفر کنند.