پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آنچه گزارش تند آژانس علیه ایران می‌گوید

امروز پرونده هسته ای ایران در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی می شود. جلسه ای که مبنایش تازه ترین گزارش آژانس درباره ایران است. بگذارید ببینیم سند و مدرک این گزارش، که تندترین گزارش آژانس درباره ایران بوده چیست؟ نگین شیرآقایی گزارش می دهد.