پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نفت؛ بزرگترین آلاینده دریای خزر

دریای خزر در شمال ایران، با آلودگی جدی روبروست. با اینکه گفته شده استخراج نفت دیگر کشورهای حاشیه در بزرگترین دریاچه جهان مهمترین سهم از این آلودگی را داشته اما عبدالرضا کرباسی، از مقامهای سازمان محیط زیست ایران، میگوید این کشور سهم زیادی در آلودگی میکربی دریای خزر دارد.

شهریار صیامی گزارش میدهد .