پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش ها به قطعنامه آژانس در مورد ایران

قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران واکنشهای متفاوتی به دنبال داشته.در ایران، روزنامه های نزدیک به دولت، ازاینکه ایران به شورای امنیت ارجاع نشده آن را شکستی برای آمریکا خواندند. اما آمریکا و بریتانیا معتقدند ایران از قبل منزوی تر شده.شورای حکام در قطعنامه خود گفته نگرانی از برنامه هسته ای ایران هر روز بیشتر می شود. اما نماینده ایران در آژانس می گوید قطعنامه تاثیری در پیشبرد برنامه های هسته ای کشورش ندارد.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد