پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال و نیم حبس برای مشاور محمود احمدی نژاد

دادگاه کیفری استان تهران علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس‌جمهوري و مدیر مسئول روزنامه ایران را به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.علت این محکومیت، انتشار ویژه نامه ای در این روزنامه تابستان امسال با عنوان خاتون بود که در آن به موضوع حجاب اجباری زنان ایرانی پرداخته شده بود.در همین حال این مشاور رسانه ای رئیس جمهوری در مصاحبه ای مخالفان محافظه کار محمود احمدی نژاد را به سهم خواهی متهم کرده و گفته آقای احمدی نژاد برای خدمت آماده است و تا شهادت می ماند.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.