پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حقوق مادام العمر برای مدیران دولتی در ایران

مدیر سیاسی دولتی در ایران کیست و چقدر حقوق می گیرد؟ در واقع چقدر باید حقوق بگیرد؟ آنطور که از مصوبه اخیر مجلس پیداست، نمایندگان، نه تنها برای دوران خدمت مقام های سیاسی کشور، بلکه روزهای پس از آن، در دوران بازنشستگی و حتی برای مستمری بگیرانشان هم فکرهایی کرده اند. این تصمیم با انتقادهایی تند، حتی در میان محافظه کاران ایران مواجه شده. اما این همه هیاهو بر سر چیست؟

مهرزاد کهن، بی بی سی، گزارش می دهد