پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش جریمه رانندگان متخلف در ایران

از امروز، رانندگان متخلف، سنگین تر جریمه می شوند. این بار اولی نیست که پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، جریمه ها را افزایش می دهد، اما اینبار گفته شده، جریمه ها آنقدر سنگین شده اند که برای رانندگان، تخلف دیگر صرف نداشته باشد. بر این اساس، سقف جریمه های رانندگی از سی هزار تومان به دویست هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.