پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شلیک گاز اشک آور در روزنامه دولت ایران

گاز اشک آور و دستگیری بیش از ۳۰ نفر...این روایت تیم علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهوری ایران از درگیریهای امروز در روزنامه ایران است، روزنامه ای دولتی که امروز ماموران پلس برای دستگیری آقای جوانفکر به آنجا رفتند اما دست خالی برگشتند. آقای جوانفکر دیروز به جرم انتشار مطالب ضداخلاقی به یک سال زندان محکوم شده بود. ساعتی پیش آقای دولت آبادی گفت علت دستگیری مشاور رییس جمهوری سخنان تحریک آمیز او در کنفرانس مطبوعاتی امروزش بوده.

نگین شیرآقایی،بی بی سی، گزارش می دهد.