پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه اندازی 'بهشت برای کودکان' در نیویورک

چند هفته از آغاز به کار نخستین مدرسه زبان فارسی شهر نیویورک نگذشته اما کلاس ها پر شده است و مسولان آن به دنبال فضایی بزرگتر هستند. نامش "پردیس (بهشت) برای کودکان" است و آنطور که بهمن کلباسی گزارش می دهد در این مدرسه از گچ و تخته و "بابا نان داد" خبری نیست.