پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار وزیر اطلاعات درباره انتخابات مجلس

در حالی که سه ماه به انتخابات نهمین دوره مجلس ایران باقی مانده، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، گفته انتخابات امسال صحنه مقابله با رهبری خواهد بود.آقای مصلحی گفته در انتخابات مجلس امسال بعضی از نامزدها ازگروه های به قول او فتنه، انحرافی و اصلاح طلبان به دنبال مقابله با رهبری هستند. همزمان رییس قوه قضاییه هم با صدور بخشنامه ای، ستادی برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تشکیل داده است.

مسعود آذر، بی بی سی، گزارش می دهد.