پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش احمدی نژاد به تحریم های جدید

رییس جمهوری ایران به تازه ترین تحریمهای کشورهای غربی واکنش نشان داده و گفته ایران از اهداف هسته ای اش عقب نشینی نمی کند.تحریمهای اخیر واکنشهای تند مقامهای این کشور را بدنبال داشته. مجلس هم دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرده.در همین حال، چین با تحریمهای جدید غرب مخالفت کرده و گفته تحریم بیشتر رویارویی هسته ای با ایران را بدتر می کند.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.