پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار مجدد ایران به هرگونه حمله نظامی

در گوشه و کنار ایران، به بهانۀ هفتۀ بسیج، تمرینهای نظامی متعددی برگزار شده. فرماندهان نظامی ارشد ایران گفته اند به هر اقدام نظامی با شدت جواب می دهند. اخیراً در پی بالا گرفتن دعوای غرب با ایران بر سر برنامۀ هسته ای اش موضوع حملۀ نظامی احتمالی به این کشور در بعضی رسانه های بین المللی مطرح شده بود.

مجید خیام دار گزارش می دهد.