پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ایران به کاهش روابط با بریتانیا رای داد

در مجلس ایران فقط چهار نماینده با طرح اخراج سفیر بریتانیا از تهران مخالف بودند، آنهم به این دلیل که خواهان برخورد شدید تری با بریتانیا بودند. هفته پیش بریتانیا گام اول را در فلج کردن مبادلات مالی ایران با تحریم بانک مرکزی برداشت و خشم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس ایران را برانگیخت. خشمی که امروز در نشست مجلس آشکار شد و ۱۷۹ نماینده با شعارهای "مرگ بر انگلیس" به تصویب طرحی برای کاهش روابط ایران و بریتانیا رای دادند. جرقه دور جدید این تنش ها، با وضع تحریمهای جدید بریتانیا، کانادا و آمریکا علیه ایران همراه شد.

گزارشی از کسری ناجی