پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امروز مصوبه مجلس برای کاهش رابطه با بریتانیا تایید شد

وزیر خارجه بریتانیا گفته تصمیم تهران برای کاهش روابط با لندن، کمکی به ترمیم وجهه بین المللی ایران نمی کند. شورای نگهبان ِ ایران، امروز مصوبه مجلس برای کاهش رابطه با بریتانیا را تایید کرد. طبق این مصوبه، روابط دیپلماتیک دو کشور تا سطح کاردار کاهش می‌یابد. وزیر خارجه بریتانیا گفته اگر تهران، سفیر بریتانیا را اخراج کند، لندن با مشورت هم پیمانانش واکنش قاطعی نشان خواهد داد.

گلنوش گلشنی گزارش می دهد