پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینک تصرف سفارت بریتانیا: تکرار تاریخ؟

تصرف سفارت بریتانیا در تهران بدست طرفداران حاکمیت، گروگانگیری چند ساعته بعضی از کارمندان و خارج کردن اسناد و مدارکی از آن، اتفاقی است که نمونه مشابه آن فقط یکبار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده. اشغال سفارت آمریکا، سی و دو سال پیش و در گرماگرم پیروزی انقلاب ایران. وزارت خارجه ایران از حمله به سفارت بریتانیا ابراز تاسف کرده ولی مدتی است که تنش در روابط ایران و بریتانیا بیشتر از قبل بالا گرفته. بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و مجلس ایران دولت را به اخراج سفیر بریتانیا ملزم کرد. حمله به سفارتخانه یک کشور در عرف بین المللی، مسئولیتی سنگین را متوجه حمله کنندگان می کند. ولی با ابراز تاسف دولت ایران، پس چه کسانی مسئول این حمله هستند و هدفشان چیست؟ گزارش از مجید خیام دار.