بریتانیا کارمندان سفارت خود را از ایران خارج می کند

. حق نشر عکس BBC World Service

بریتانیا کارمندان سفارت خود در ایران را از آن کشور خارج می کند.

بامداد روز چهارشنبه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر)، منابع رسمی دولت بریتانیا اعلام کردند که در پی ورود گروهی از تظاهرکنندگان معترض به محل های سفارتخانه این کشور در تهران، کارمندان سفارت بریتانیا را به منظور حفظ امنیت آنان از ایران خارج می کند.

در خبرهای اولیه آمده بود که این دستور شامل تمامی کارمندان سفارتخانه می شود اما گزارش های بعدی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا حاکی از خروج شماری از آنان از ایران است.

زمان اجرای این دستور مشخص نیست اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از کارمندان سفارتخانه برای عزیمت به دوبی، امارات عربی متحده، عازم فرودگاه تهران شده اند اما این گزارش ها هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

روز گذشته، گروهی از تظاهرکنندگان طرفدار حکومت ایران در اعتراض به آنچه که اقدامات خصمانه دولت بریتانیا علیه جمهوری اسلامی می خواندند در برابر مراکز سفارتخانه بریتانیا در تهران تجمع کردند.

ساعاتی بعد، گزارش شد که شماری از معترضان، که منابع خبری ایران آنان را دانشجویان تهرانی و دانشجویان بسیجی توصیف کرده بودند، وارد محوطه سفارت بریتانیا در مرکز تهران و همچنین محل متعلق به این سفارتخانه در شمال پایتخت شده اند.

این افراد پرچم بریتانیا را پائین کشیدند و با ورود به بخش اداری سفارتخانه، گفتند که مقادیری اسناد را با خود برده اند.

این گزارش ادامه دارد ....

مطالب مرتبط