پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محکومیت غیابی مهدی هاشمی در دادگاهی در کانادا

دادگاهی در کانادا چند نفر از مقام‌هاي جمهوری اسلامی را به صورت غیابی به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت به یک ایرانی - کانادایی محکوم کرده است. هوشنگ بوذری، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را به صدور دستور بازداشتش متهم کرده است. مهدی هاشمی این اتهام را تکذیب کرده و گفته به رأی دادگاه اعتراض مي‌کند.

بهمن کلباسی از تورنتو گزارش می دهد.