پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت سفیر بریتانیا از 'خرابکاری بسیار کینه توزانه' مهاجمان ایرانی

دامینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در تهران، در زمان حمله معترضان داخل سفارت بریتانیا در تهران بود. آقای چیلکات در گفتگو با بی بی سی از آنچه در روز حمله اتفاق افتاد توضیح می دهد.