پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش طرح تحول نظام مالياتی در ایران

امروز در تهران، همايشی درباره طرح تحول نظام مالياتی برگزار شد، دولت ایران قصد دارد با ایجاد تغییراتی در قوانین مالیاتی درآمد های خود از این منبع را افزایش دهد. درآمد مالیاتی در ایران اندک است و اتکای بیشتر دولت بر مالیات، برنامه ای که در دستور کار دولت های قبلی ایران هم بوده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

علی قدیمی گزارش می‌دهد.