پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در ایران'

نیروهای مسلح ایران از ورود یک هواپیمای پیشرفته تجسسی آمریکا به حریم هوایی این کشور خبر داده است. هواپیمایی که به گفته منابع نظامی ایران کنترل آن در یک عملیات پیچیده نظامی به دست ستاد کل نیروهای مسلح ایران افتاده و با خسارتی اندک سرنگون شده است. ایران می گوید، بعد از این تجاوز آمریکا، اقدامات ارتش این کشور علیه هواپیماهای بدون سرنشین، دیگر محدود به مرزها نخواهد ماند. از آن طرف وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا و همین طور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که درباره این موضوع اظهار نظر نمی‌کنند.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد