پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق سران آلمان و فرانسه بر سر راهکارهای حل بحران مالی

سران آلمان و فرانسه در پاریس دیدار کردند تا درباره پیشنهادهای شان برای حل بحران مالی اروپا گفتگو کنند. دو طرف در پایان نشست مشترک تاکید کردند که درباره کنترل مرکزی بر کشورهای حوزه یورو به توافق کامل رسیده اند و پیشنهادشان را تا روز چهارشنبه به اتحادیه اروپا خواهند داد. سران آلمان و فرانسه خواستار تنظیم پیمانی جدید برای اتحادیه اروپا شده اند.

امیر پایور گزارش می‌دهد.