پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال پس از جراحی اقتصاد ایران؛ مشکلات دولت برای پرداخت یارانه نقدی

یارانه نقدی در ایران امروز یک ساله شد. با واریز شدن یارانه نقدی آذر ماه با تاخیری یک هفته ای، حدود ۷۳ میلیون مشمول دریافت یارانه نقدی دوازدهمین پرداخت ۴۴ هزارو ۵۰۰ تومانی خود را از دولت دریافت کردند. در یک سال گذشته دولت ایران خوش حساب بود، اما بار سنگین پرداخت یارانه های نقدی چه تبعاتی بر بودجه دولت و اقتصادی ایران داشته است.

علی قدیمی گزارش می‌دهد