پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار سازمان ملل بر عراق در خصوص کمپ اشرف

شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته در تصمیم اش برای بستن اردوگاه اشرف تجدید نظر کند. عده ای از اعضای سازمان مجاهدین در این اردوگاه زندگی می کنند. اما عراق گفته نمی تواند اجازه دهد از خاک اش برای حمله به همسایه های این کشور استفاده شود.

فرداد فرحزد گزارش می دهد.