پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه دهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای

ممکن است بعضی از کشورها تا چند سال دیگر به کلی ناپدید شوند؛ مثل کشور مالدیو، که جزیره ای در اقیانوس هند است. هوای کره زمین در حال گرم شدن است و آب دریاها در حال بالا آمدن. در آخرین نشست سازمان ملل متحد درباره گرمایش زمین مشخص شده ایران هم در گرم کردن هوای زمین کم نگذاشته است. بعد از چین، آمریکا و هند که بزرگترین تولیدکننده های گازهای گلخانه ای هستند ایران در جایگاه دهم نشسته است.

شهریار صیامی گزارش می دهد.