پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌های تند مقام‌های ایران به راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا

مقامهای ایرانی همچنان واکنشهای تندی به تصمیم آمریکا در راه اندازی یک سایت اینترنتی جدید نشان می‌دهند. سایت سفارت مجازی آمریکا در تهران چند روز پیش راه افتاد که پس از چند ساعت فیلتر شد، اما انتقادها همچنان بدون فیلتر ادامه دارد.

آیدین صالحی گزارش می دهد.