پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی محافظه‌کاران از تسلط حامیان احمدی‌نژاد بر مجلس آینده

سوم دی ماه، آغاز ثبت نام برای انتخابات مجلس ایران است. وزیر کشور ایران با اعلام این خبر گفت وزارتخانه اش برای برگزاری انتخابات آماده شده است. در همین حال، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوۀ قضائیه از تشکیل تیمهای نظارت انتخاباتی در دستگاه قضایی خبر داد. این در حالی است که بعضی از محافظه کاران حاکم از اعمال نفوذ نزدیکان محمود احمدی نژاد برای تسلط بر مجلس آینده ابراز نگرانی کرده اند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.