پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آموزش و تجهیز یگان‌های ویژه مقابله با شورش نیروی انتظامی ایران

یگان ویژه نیروی انتظامی ایران یکی از نیروهای ویژه آموزش دیده برای مقابله با شورش محسوب می‌شود. اسدالله هادی نژاد، معاون فرمانده یگان ویژه گفته ۳۰ واحد این یگان در ۳۰ مرکز استان ایران مستقر هستند. جذب این نیروها با حساسیت خاصی همراه است و مراحل استخدامی آنها ساده نیست.

سعید توفیقی گزارش می دهد.