پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد نوری‌زاد؛ چرا به رهبر نامه می‌نویسم

فیلمی در انتقاد از محمد نوری‌زاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر شده که حاوی تصاویری از آخرین فیلم اوست. آقای نوری‌زاد در آخرین فیلمش به شرایط زندانها پرداخته و می‌گوید قرار بود این فیلم را محرمانه برای رهبر ایران ارسال کند. دیروز آقای نوری‌زاد در نامه سرگشاده جدیدی به رهبر ایران هشدار داد که مثل همه رهبران مرگ در انتظارش است و باید نگران آینده ایران باشد.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.