پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح تحریم بانک مرکزی ایران در کنگره آمریکا

آمریکا قرار است سه شنبه این هفته طرح تحریم بانک مرکزی ایران را بررسی کند. از آن سو ایران امروز اعلام کرد تحریم بانک مرکزی خلاف قوانین بین المللی است و قرار است بر همین اساس شکایت حقوقی را از کشورهایی که این تحریمها را وضع می کنند تنظیم کند. تحریم بانک مرکزی ایران مدتی است که بین سیاستمداران کشورهای مختلف دهان به دهان می چرخد و در بریتانیا حتی روی کاغذ هم آمده است. اما در آمریکا تصویبش چندان آسان نیست.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد