پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال استرداد سفیر پیشین ایران در اردن به آمریکا برای محاکمه

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید این کشور تا کنون توانسته مانع از استرداد نصرت الله تاجیک دیپلمات ایرانی از بریتانیا به آمریکا شود و امیدوار است مسائل اخیر بین دو کشور تاثیری بر استرداد او نداشته باشد. این در حالی است که وزارت کشور بریتانیا چند هفته پیش حکم استرداد نصرت الله تاجیک، دیپلمات پیشین ایران، را به آمریکا تایید کرده است. آقای تاجیک متهم است که قصد داشته نوعی دوربین دید در شب از آمریکا به ایران بفرستد.

مهین شفائی، خبرنگار بی‌بی‌سی، برای گفت‌وگو با نصرت الله تاجیک به شهر دورهام در شمال شرق بریتانیا، رفته است.