پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرفسور حمید قدس برنده جایزه کالج سلطنتی روانپزشکان بریتانیا

برنده جایزه کالج سلطنتی روانپزشکان بریتانیا یک ایرانی است.این جایزه برای یک عمر پژوهش و فعالیت های آموزشی به پرفسور حمید قدس داده شد.

شهریارصیامی گزارش می دهد.