پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع وزیر نفت ایران از پرداخت ۳۰ درصد سود به سرمایه گذاران

رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفت ،اگر ایران برای تامین اعتبار توسعه میدانهای نفتی مشترک تا ۳۰ درصد سود بدهد، باز به صرفه است. ایران درحال حاضر برای اوراق قرضه ریالی تا ۱۷ درصد سود می دهد ولی بنا به دلایلی تهران می خواهد دوبرابر این رقم را برای توسعه میدانهای نفتی اش پرداخت کند.

امیر پایور گزارش می دهد