پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقامهای ایرانی از دفع تهدیدهای نظامی احتمالی سخن می گویند

یک مقام دفاعی ارشد ایران می گوید اگر لازم باشد تأسیسات غنی سازی اورانیوم به جاهای امن تر منتقل می شود. در پی بالاگرفتن تنش در روابط ایران و غرب مخصوصاً در ارتباط با برنامۀ اتمی، مقامهای ایرانی از آمادگی کامل برای دفع تهدیدهای نظامی احتمالی سخن می گویند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.