پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت خام

اعضای اوپک سر میزان تولید نفت در شش ماه آینده توافق کردند. کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت ، سقف تولید را به ۳۰ میلیون بشکه در روز افزایش می دهند. این بالاتر از توافق سه سال پیش است و تا حدود زیادی همان خواسته عربستان و متحدانش است که عملا در ماه های اخیر سقف را به سی میلیون بشکه در روز رسانده اند.

امیر پایور گزارش می دهد